De balletschool is gedurende de schoolvakanties gesloten. Tevens wordt er op alle erkende feestdagen geen les gegeven.

 • De balletschool is niet aansprakelijk voor enig letsel opgelopen tijdens de lessen of tijdens het verblijf in het gebouw. Dit geldt ook voor materiële schade, het zoekraken van kleding etc.
 • Het inhalen van gemiste lessen is mogelijk in overleg met de docent
 • Wanneer er gerepeteerd wordt voor een voorstelling, geldt er aanwezigheidsplicht. Indien een leerling te veel lessen mist kan deze worden uitgesloten van deelname aan het betreffende evenement
 •  Indien de docente door omstandigheden, ziekte etc, niet in staat is de les te geven zal een vervanger de les overnemen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de les op een later tijdstip ingehaald
 
 algemene voorwaarden.jpg

 

 • Een proefles is bij ons altijd gratis en vrijblijvend. Tevens rekenen we geen inschrijfgeld
 • Je schrijft je per cursus in voor een geheel dansseizoen, te weten van 2 september 2019 tot en met 28 juni 2020. Aan het einde van het dansseizoen kan opgegeven worden of men door wil gaan of op wil zeggen
 • Voor leerlingen tot 5 jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden, vanaf 5 jaar staan leerlingen voor het gehele seizoen ingeschreven en geldt de betalingsverplichting ook als zodanig.
 • Start je later in het seizoen met een cursus dan schrijf je je in vanaf het moment na de proefles tot en met het einde van het dansseizoen. Uiteraard wordt het lesgeld dan aangepast en betaal je alleen de resterende lessen
 • Het lesgeld kan in één keer of in twee gelijke termijnen worden voldaan. Bij betaling in één keer dient het lesgeld uiterlijk 15 september 2019 bij ons binnen te zijn. Indien het lesgeld in twee termijnen word voldaan dient de eerste termijn uiterlijk 15 september 2019 bij ons binnen te zijn en de tweede termijn moet uiterlijk 15 januari 2020 te zijn voldaan
 • De betalingsverplichting geldt voor het gehele seizoen, ook indien er in twee termijnen wordt betaald
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk
 • Het niet volgen van de lessen betekent niet dat u van uw betalingsverplichting bent ontheven, de inschrijvingsduur is voor het gehele dansseizoen tenzij anders wordt overeengekomen
 • Bij niet tijdig betalen wordt een herinnering verzonden. Indien het lesgeld niet is voldaan wordt er €7,50 administratiekosten in rekening gebracht
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het einde van het dansseizoen te worden gedaan. (uiterlijk 1 augustus 2020)
 • Indien men later dan 1 augustus opzegt, geldt er een betalingsverplichting voor de eerste lesmaand
 • Bij registratie gaat men akkoord met bovenstaande voorwaarden