Het Haags Ballet Centrum hanteert de volgende tarieven:
 
 
Lessen van 1 uur
     Betaling heel seizoen             Betaling in twee termijnen 
Lesgeld eerste leerling     € 293,-             € 146,50 
Lesgeld tweede leerling uit hetzelfde gezin     € 263,50             € 131,75
Lesgeld tweede les in de week (eerste/ tweede leerling)     € 234,50            € 117,25

 

Lessen van 5 kwartier

     Betaling heel seizoen             Betaling in twee termijnen 
Lesgeld eerste leerling     € 366,-            € 183,- 
Lesgeld tweede leerling uit hetzelfde gezin     € 329,50            € 164,75
Lesgeld tweede les in de week (eerste/ tweede leerling)     € 293,-            € 146,50

 

NL29 ABNA 04792 43573 t.n.v. Haags Ballet Centrum

Bovengenoemde bedragen gelden bij inschrijving vanaf de eerste les van het seizoen en na aftrek van de gratis proefles. Echter, wanneer men later instroomt gelden andere tarieven, afhankelijk van het moment van inschrijving. Neem voor een passend aanbod contact met ons op per mail.