Het Haags Ballet Centrum hanteert de volgende tarieven:
 
 
Lessen van 1 uur
     Betaling heel seizoen             Betaling in twee termijnen 
Lesgeld eerste leerling     € 293,-             € 146,50 
Lesgeld tweede leerling uit hetzelfde gezin     € 263,50             € 131,75
Lesgeld tweede les in de week (eerste/ tweede leerling)     € 234,50            € 117,25

 

Lessen van 5 kwartier

     Betaling heel seizoen             Betaling in twee termijnen 
Lesgeld eerste leerling     € 366,-            € 183,- 
Lesgeld tweede leerling uit hetzelfde gezin     € 329,50            € 164,75
Lesgeld tweede les in de week (eerste/ tweede leerling)     € 293,-            € 146,50

 

NL29 ABNA 04792 43573 t.n.v. Haags Ballet Centrum

Bij betaling voor het hele seizoen in één keer dient de betaling ontvangen te zijn op uiterlijk 15 september 2020. Bij betaling in twee termijnen is de datum voor de eerste betaling 15 september 2020 en de tweede termijn dient dan voor 15 januari 2021 te zijn voldaan. 

Bovengenoemde bedragen gelden bij inschrijving vanaf de eerste les van het seizoen en na aftrek van de gratis proefles. Echter, wanneer men later instroomt gelden andere tarieven, afhankelijk van het moment van inschrijving. Neem voor een passend aanbod contact met ons op per mail.